ჯიჰან მერთი

ასოცირებული პროფესორი

 

ვრცლად...

დავით დათუაშვილი

მოწვეული ლექტორი

 

ვრცლად...

მარიამ დედაბრიშვილი

მოწვეული ლექტორი

 

ვრცლად...

გიორგი მანდარია

ასოცირებული პროფესორი

 

ვრცლად...

მარიამ კუპატაძე

მოწვეული ლექტორი

 

ვრცლად...

მიხეილ გიორგობიანი

მოწვეული ლექტორი

 

ვრცლად...

მიხეილ რუხაია

დოქტორი, მოწვეული ლექტორი

 

ვრცლად...

ვახტანგ როდონაია

ასოცირებული პროფესორი

 

ვრცლად...

გიორგი ვალიშვილი

მოწვეული ლექტორი

 

ვრცლად...