იაპონიის მთავრობის მიერ სტიპენდიების გაცემა მკვლევარის და საბაკალავრო პროგრამებზე

გვინდა გაცნობოთ, რომ იაპონიის მთავრობა ყოველწლიურად აცხადებს სტიპენდიებს მკვლევარის და საბაკალავრო პროგრამებზე, რომელიც ვრცელდება საქართველოს მოქალ...

13-05-2019Read More