პროგრესია აკრედიტაციის შესახებ || Progression on Re-accreditation

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი 2020 წლის იანვარში არქიტექტურის გარდა ყველა პროგრამას ხელახლა აკრედიტაციის აპირებს . პროცესები უ...

08-04-2019Read More