პირველკურსელების დამატებითი (make-up) გამოცდების განრიგი!!!

Calculus II
6.07.2017 10:00
B101
ელექტრონიკის საფუძვლები
     
     
მონაცემთა ბაზები I
7.07.2017 10:00
B301
Introduction to Programming
Database I
     
     
General English II   (ქართული და ინგლისური სექტ.)
7.07.2017 14:00
Exam Hall
General English I  (ქართული და ინგლისური სექტ.)
Foreign Languages I  (ქართული და ინგლისური სექტ)