ჯიჰან მერთი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის დეკანი

 

ვრცლად...