ჯიჰან მერთი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის დეკანი

 

 

 

 

 

 

ოფისი: A323

შიდა: 173

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.