აფილირებული პროფ. დოქტ. ნოდარ მომცელიძე

ბ-ნი ნოდარ მომცელიძე ანალიზის, დიზაინისა და პროგრამული უზრუნველყოფის 35 წელზე მეტი გამოცდილების მქონეა. ის არის პროფესიონალი მრავალი პროგრამირების...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი წანაწყენიშვილი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი არქიტექტორის სადოქტორო ხარისხ...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი ღლონტი

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. წლების განმავლობაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნ. მუსხელიშ...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. დიანა მჭედლიშვილი

კვლევის დარგები & ინტერესები: მათემატიკური ანალიზი, ფუნქციათა თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი (მაქსიმალური ფუნქციები, ფურიეს მ...

სრულად ნახვა