აფილირებული პროფ. დოქტ. ნოდარ მომცელიძე

ბ-ნი ნოდარ მომცელიძე ანალიზის, დიზაინისა და პროგრამული უზრუნველყოფის 35 წელზე მეტი გამოცდილების მქონეა. ის არის პროფესიონალი მრავალი პროგრამირების...

სრულად ნახვა

აფილირებული პროფ.დოქტ. გიორგი ღლონტი

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. წლების განმავლობაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნ. მუსხელიშ...

სრულად ნახვა