აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი ღლონტი

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. წლების განმავლობაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნ. მუსხელიშ...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი წანაწყენიშვილი

არქიტექტურის პროგრამის ხელმძღვანელი არქიტექტორის სადოქტორო ხარისხი დაიცვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. აქვს 10-წლიანი პედაგოგიური ...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. დიანა მჭედლიშვილი

კვლევის დარგები & ინტერესები: მათემატიკური ანალიზი, ფუნქციათა თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი (მაქსიმალური ფუნქციები, ფურიეს მ...

სრულად ნახვა