აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი წანაწყენიშვილი

არქიტექტურის პროგრამის ხელმძღვანელი არქიტექტორის სადოქტორო ხარისხი დაიცვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. აქვს 10-წლიანი პედაგოგიური ...

სრულად ნახვა