დოქტორი აბდულა ინჯი

კომპიუტერული მეცნიერებებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის ვიცე დეკანი მას აქვს ტექნიკური განათლება და მრავალწლიანი გამოცდილება კომპიუტერ...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი წანაწყენიშვილი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი არქიტექტორის სადოქტორო ხარისხ...

სრულად ნახვა