საშემოდგომო სკოლა მანქანურ სწავლებაზე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდთან ერთად, ორგანიზებას უკეთებს საშემოდგომო სკოლას მანქანუ...

17-06-2019სრულად ნახვა

იაპონიის მთავრობის მიერ სტიპენდიების გაცემა მკვლევარის და საბაკალავრო პროგრამებზე

გვინდა გაცნობოთ, რომ იაპონიის მთავრობა ყოველწლიურად აცხადებს სტიპენდიებს მკვლევარის და საბაკალავრო პროგრამებზე, რომელიც ვრცელდება საქართველოს მოქალ...

13-05-2019სრულად ნახვა