ტრენერი: აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი წანაწყენიშვილი

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია გააცნოს არქიტექტურა მომავალ თაობას.

კურსი მოიცავს:

  • შესავალი არქიტექტურაში
  • შესავალი ძირითადი დიზაინში
  • 3D კომპოზიცია და შენობების მოცულობა
  • ინტერიერის ელემენტები
  • ლანდშაფტის დიზაინის ელემენტები

სწავლების ენა:

ქართული