შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდთან ერთად, ორგანიზებას უკეთებს საშემოდგომო სკოლას მანქანურ სწავლების შესახებ. საშემოდგომო სკოლა გაიმართება 3-11 ოქტომბერს თბილისში. კურსი გათვლილია ბაკალავრის, მაგისტერის და ფილოსოფიის დოქტორი სტუდენტებისთვის, ასევე ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის კომპიუტერულ მეცნიერებათა და მათემატიკის დარგებიდან.
დამატებითი ინფორმაციისა და რეგისტრაციისთვის გთხოვთ გადაამოწმოთ მოცემული ბმული:
https://cte.ibsu.edu.ge/autumn/