ვსწავლობდი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტზე.დავამთავრე  ბაკალავრიატი ინჟინერიის მიმართულებით და მომენიჭა   ბაკლავრიატის  ხარისხი ინჟინერიაში.  მაგისტრატურა გავიარე კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით და მომენიჭა  ინჟინერიის  მაგისტრის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში.  დოქტორანტურა დავამთავრე  ასევე კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით და მომენიჭა დოქტორის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში.

კვლევითი  დაინტერესების სფერო : გამოყენებითი  მათემატიკა კომპიუტერულ მეცნიერებებში. ციფრული სიგნალების დამუშავება.დროითი მწკრივების ანალიზი. გამოსახულებების დამუშავება. ციფრული ფილტრების ანალიზი

ამჟამად ვკითხულობ ინფორმაციული ტექნოლოგიების.  გაძლიერებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების და სტატისტიკის კურსს.

ელ-ფოსტა: ddatuashvili@ibsu.edu.ge

CV