30 ივნისს ფაკულტეტმა ორგანიზება გაუწია ექსკურსიას რაბათში, საფარას მონასტერში და ბორჯომის ხეობაში. სტუდენტებმა გაატარეს საუკეთესო დრო ერთად