ინფორმატიკა

პროგრამის მიზანი საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში (BSI) შექმნილია შემდეგი მიზნები...

პროგრამა

მრეწველობის მენეჯმენტი და ტექნოლოგია (ინგლისური სექტორი)

"საინჟინრო არ არის სრულყოფილი გადაწყვეტილებები; ის აკეთებს საუკეთესო რამის გაკეთებას შეზღუდული რესურსებით. " სამრეწველო ინჟინერიის პროგრა...

პროგრამა