დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. წლების განმავლობაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნ. მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის
ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელია.სამეცნიერო ინტერესების სფეროს ეკუთვნის ინფორმატიკა, პროგრამული ინჟინერია, სისტემური ანალიზი, რთული სისტემების მოდელირება, ინფორმაციული რესურსის მართვა, მონაცემთა სიღრმისეული ანალიზი, სტატისტიკა, ინფორმაციის თეორია, მართვის მათემატიკური მეთოდები.

ელ-ფოსტა: gghlonti@ibsu.edu.ge

CV