სტუდენტებს და ადმინისტრაციის წევრებს, რომლებსაც სურთ განაცხადი გააკეთონ გაცვლით პროგრამაზე შზსუ-ში, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისს;

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ გზამკვლევი