მიდნია ჩუბინიძე

მინდია არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტის დოქტორანტი. მას აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინფორმ...

სრულად ნახვა

Ph.D. Michał Małafiejski

ამჟამად არის პოლონეთის გდანსკის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის ალგორითმებისა და სისტემის მოდელირების დეპარტამენტის ასოცი...

სრულად ნახვა

დოქტორი ნინო ფარცვანია

ქალბატონმა ნინომ დაამთავრა ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი (1988-1993 წწ.) წითელ დიპლომზ...

სრულად ნახვა

დოქტორი დავით გულუა

დავით გულუა წარმოადგენს კომპიუტერული სისტემების და მონაცემთა ბაზების, აგრეთვე დეკლარატიული დაპროგრამების მეთოდების სპეციალისტს. გერმანიის აკადემიურ...

სრულად ნახვა