დოქტორი დავით გულუა

დავით გულუა წარმოადგენს კომპიუტერული სისტემების და მონაცემთა ბაზების, აგრეთვე დეკლარატიული დაპროგრამების მეთოდების სპეციალისტს. გერმანიის აკადემიურ...

სრულად ნახვა

დოქტორი სოფო გოგოლაძე

იგი არის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორი ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე. 2013წ მიენიჭა ინჟინერიის დოქტორის აკ...

სრულად ნახვა

დოქტორი შორენა ოკუჯავა

შორენა ოკუჯავა, დაბადებულია 1985 წლის 19 აგვისტოს. დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტ...

სრულად ნახვა