ირაკლი როდონაიამ დოქტორის ხარისხი მიიღო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში. გამოქვეყვებული აქვს 43 სამეციერო ნაშრომი. მისი ნაშრომები წარმოდგენილი იყო 10 საერთაშორისო კონფერენციაზე. ბატონი ირაკლი დაჯილდოებულია საქართველოს პრეზიდენტის ღირსების ორდენით. კითხულობს ლექციებს აკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის პროგრამებზე.

სამეცნიერო ინტერესის არეები:

  • მაღალი წარმადობის პარალელური კომპიუტერული   სისტემების ანალიზი, მოდელირება და ოპტიმიზაცია
  • ეკონომიკური, ბიზნესის, სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სისტემების ანალიზი, მოდელირება და ოპტიმიზაცია
  • მრავალ- აგენტიანი სისტემები
  • ავტონომიური ღრუბლოვანი გამოთვლები

ელ-ფოსტა: irodonaia@ibsu.edu.ge

CV