ბ-ნი ნოდარ მომცელიძე ანალიზის, დიზაინისა და პროგრამული უზრუნველყოფის 35 წელზე მეტი გამოცდილების მქონეა.
ის არის პროფესიონალი მრავალი პროგრამირების ენაში, მონაცემთა ბაზის
დიზაინში, მონაცემთა მეცნიერების ანალიზში და დიდ – მონაცემთა
ტექნოლოგიებში. ის იყო ჩართული, როგორც მთავარი მონაწილე, მრავალ
ფირმების დამუშავების სიცოცხლის ციკლში: Nomis Solutions Inc. (ბანკი-აშშ), Optima-Soft (რუსეთი), ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (საქართველო, აშშ), ჯეოსელი (საქართველო), მსოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდი (საქართველო), ExIm – საქართველოს რესპუბლიკური ბანკი, საქართველოს რესპუბლიკის ტელეკომი, ტრანსფორმაციული ნაგებობების ინსტიტუტი (საქართველო, რუსეთი).
მრავალი წლის განმავლობაში ლექციებს უძღვებოდა საერთაშორისო შავი
ზღვის უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და Oracle ტექნოლოგიების სწავლებას მრავალი ფირმისთვის.

კვლევის დარგები & ინტერესები: ინფორმაციული სისტემების მოდელირება, ანალიზი და აგება, მრავალკომპიუტერული გამოთვლები: HADOOP, SPARK, მონაცემების ძიება, კომპიუტერული ენები

ოთახი: A409

ელ-ფოსტა: nmomtselidze@ibsu.edu.ge

CV