ამჟამად არის პოლონეთის გდანსკის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის ალგორითმებისა და სისტემის მოდელირების დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორი.მან მიიღო M.Sc. კომპიუტერულ მეცნიერებაში და M.Sc. მათემატიკაში.მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თეორიული კომპიუტერული მეცნიერების სფეროში 2002 წელს,რის გამოც მიიღო-პოლონეთის პრემიერ მინისტრის პრემია.მისი კვლევის ძირითადი სფეროა ეფექტურად ალგორითმების დიზაინი და დისკრეტული ოპტიმიზაციის მათემატიკური თვისებების ანალიზი (მათ შორის, კომპიუტერული სირთულე).

მან გამოაქვეყნა თეორიული კომპიუტერული მეცნიერების, ოპერაციული კვლევისა და დისკრეტული მათემატიკის თემატიკაზე 60-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის 28 ნაშრომიდან JCR- ს (WoS) სიიდან, 150-ზე მეტი მითითებით და 7-ის ტოლი h- ფაქტორით (WoS).

 

კვლევის სფერო & ინტერესი: დისკრეტული ოპტიმიზაციის ალგორითმები,კომბინატორიკა,გამოთვლითი სირთულე,დისკრეტული მათემატიკა

 

E-mail: michal@animima.org