შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2019 წლის 6 მაისს გაიმართა საჯარო ლექცია ,, Exactpro System” ის წამომადგენლების მიერ. ,, Exactpro System” არის პროგრამული ტესტირების უზრუნველყოფის კომპანია, რომელიც მუშაობს უმეტესად ფინანსურ სექტორზე. საჯარო ლექცია მოიცავდა ზოგად პრეზენტაციას კომპანიის შესახებ და ასევე წარადგინა კომპანიაში არსებული ვაკანტური ადგილები. საჯარო ლექცია წარმატებით ჩატარდა და ხელი შეუწყო სტუდენტების კარიერულ განვითარებას. ,, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი” განაგრძობს თანამშრომლობას ,, Exactpro System” თან.