კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის ფაკულტეტმა CTE_Winter School 2019- ის ფარგლებში, ორგანიზება გაუწია ტრენინგს (შესავალი პროგრამირებაში), მე -9 მე -12 კლასის მოსწავლეებისათვის. ტრენინგი ჩაატარეს ფაკულტეტის ორმა წარმატებულმა სტუდენტმა ვაჟა არვიაშვილმა და ემზარ ელიზბარაშვილმა, რომლებიც სხვადასხვა პროექტებში აქვთ მონაწილეობა მიღებული. ტრენინგის დასასრულს ყველა მონაწილემ, რომელმაც თავისი პროექტი წარადგინა, გადაეცა სერტიფიკატი.