სემინარი “მონაცემთა ინჟინერია და მონაცემთა მეცნიერება” (30.11.2017)